28 Nov

Door

Snel resultaat? Beter samenwerken!

November 28, 2013 | By |

Samenwerken wordt in het onderwijs steeds belangrijker. Dit vraagt om collega’s die het als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zien kennis te delen, transparant te zijn en om te gaan met de werkdruk. Zij hechten belang aan het imago van de school en zien zichzelf als samenwerkers. De digitale STAP-dialoog biedt een oplossing voor het versterken van elk denkbaar samenwerkingsissue.

De voordelen van de digitale STAP-dialoog:

  • Laat iedereen eerst individueel meedenken en betrokken raken
  • Verbindt de harde (prestatie) en zachte (gedrag) kant van samenwerken met elkaar
  • Zorgt voor aanzienlijke tijdwinst in gezamenlijke beeld- en besluitvorming
  • Stimuleert zichtbare co-creatie
  • Maakt commitment aan teamprestaties en aan elkaar inzichtelijk

De term STAP-dialoog is afgeleid van de beginletters van onderstaande woorden. Deze zijn, samen met de bijbehorende basisvragen, het uitgangspunt van de STAP-dialoog.

Situatie: Waar moeten wij rekening mee houden? Wat zit mee en tegen?
Taak/thema:  Wij willen samen………..
Accenten/acties:
Hoe gaan wij te werk? Welke acties zijn nodig voor succes? Welke persoonlijke en team consequenties verbinden wij hieraan?
Prestatie: Wat willen we samen tot stand brengen?

Klantverhalen

Thema: “Goed ontvangen driedaagse training leidt onvoldoende tot gewenst nieuw gedrag op de werkvloer”. Veiligheidsorganisatie. MT (6 personen), teamchefs (70 personen). Aantal STAP dialogen:7. Investering per persoon: 8 uur. Resultaat: commitment over concrete doelgerichte aanpak van transfer van de training naar dagelijkse praktijk op teamniveau, vastgelegd per team in de digitale STAP-rapportage. Sturing van dat proces door het MT op basis van verbindend leiderschap, vastgelegd in concrete MT afspraken.

Thema: “Samen zorgen dat we elkaar aanspreken op resultaat”. Zorginstelling. MT(5 personen), team coördinatoren (18), professionals (180). Doorlooptijd drie maanden. Aantal STAP- dialogen: 21. Investering 6 tot 10 uur per persoon. Resultaat: op elk niveau heeft iedereen meegedacht over verandering en binnen elk team zelf samen doelen, acties en gewenst gedrag benoemd, per team vastgelegd in digitale STAP-rapportage. MT beschikt over unieke managementinformatie m.b.t. gedrag en resultaat per team en cluster, aantal incidenten neemt af. Teamcoördinatoren ervaren meer invloed op gedrag en resultaat.

Thema: “Samen de werklast beter verdelen”. Onderhoudsbedrijf luchtvaartsector. MT(5 mensen), professionals (30). Aantal STAP-dialogen: 2. Procesbegeleiding door interne begeleider (gecertificeerd). Investering: 3 dagen per MT-lid, 6 uur per medewerker. Resultaat: na 6 maanden zijn 4 van de 5 vastgelegde doelstellingen gehaald.

Thema: “Hoe gebruik ik  alle beschikbare hulp om aan een nieuw baan te komen?” Individuele coaching. Investering: 2 uur digitale dialoog invullen en 2 coach/begeleiding gesprekken op afstand. Resultaat: beeld van wat mee- en tegenwerkt.; doel en acties helder voor ogen; expliciet in beeld wat mijn eigen verantwoordelijkheid is in dit proces; helder welk gedrag dat van mij vraagt.

Snel resultaat en breed gedragen commitment!
Probeer zelf de STAP-dialoog eens uit en vraag hier gratis een inlogcode aan.

Tags