20 Jan

Door

Wortelschieten tijdens Studiner

January 20, 2014 | By |

Samen vertrouwen ontwikkelen.

Creatie begint met verbeelding. Dat is het uitgangspunt van Marinus Knoope in zijn boek “De creatiespiraal“. Eerst moet je aandacht geven aan de wortels van de boom. Dan pas kan er iets moois groeien.

Cocreatie begint met vaststellen van waar je nu staat en het maken van beelden van bestemming. Vanuit welke situatie vertrek je en waar wil je naar toe? Knoope wijst ons erop dat we de neiging hebben om dit begin over te slaan. In onze Westerse cultuur zijn we vooral gericht op organiseren en plannen. We maken al een plan van aanpak voordat we gedeeld hebben wat er meezit en tegenwerkt om bij ons doel te komen. We zijn al bezig met ingrijpen voor we begrijpen waar we staan en waar we naar toe willen. We zijn al bezig met de bloesem en de vruchten van de boom voordat de wortels er zijn.

We denken dat we een gedeeld idee hebben van waar we staan en waar we naar toe willen. En in de dynamiek en de waan van de dag nemen we niet de tijd om daar echt beelden over uit te wisselen. En als dat gemis vervolgens tijdens de uitvoering aan het licht komt, ergeren we ons aan de voortgang.

We moeten juist in deze tijd snel beelden maken, ordenen en delen waar we staan en waar willen zijn. Dat is de gedachte achter het eerste Studiner op 27 januari op Landgoed Zonheuvel in Doorn. We hebben een aantal bestuurders en hun personeelsvertegenwoordigers uitgenodigd uit tien verschillende organisaties. Tevens hebben we een aantal belangrijke inspirators uitgenodigd die een bijdrage zullen leveren rond het thema “Samen vertrouwen ontwikkelen”. Tijdens een heerlijk diner helpen we elkaar om in een dialoogsetting beelden te vormen rond dit thema.

Onder begeleiding van adviseurs van SBI en de STAP-dialoog, geven de genodigden aandacht aan de wortels van de boom.  Samen wortelschieten zal verlangen creëren naar de bloesem en vruchten.