03 Jun

Door

Samenwerkend vermogen ondanks organisatiestructuur

June 3, 2015 | By |

Ruimte zonder vulling = leegte

Effectief samenwerken op belangrijke thema’s vraagt om grote interventies voorbij de belemmering van organisatiestructuren. De garantie om met de Quick STAP in één ochtend alle betrokkenen individueel aan het denken te zetten en met de opbrengst hiervan samenwerken te verbeteren, past in dit kader.

Medewerkers inspireren is geen kwestie meer van individueel leiderschap. Je geeft als manager (slechts) richting en ruimte, meent Edwin Hageman, CEO Microsoft Nederland. Hij zegt in het juni nummer van Management Team: “Leiderschap is meer een collectief proces geworden dat vanuit de passie en de competenties van de diverse deelnemers komt”. Een uitspraak die past bij een organisatie op de tweede plek in de top 500 beste bedrijven. Wij weten dat veel managers deze gedachte delen en zich tegelijk afvragen: “Maar hoe doe ik dat? Hoe verzeker ik dat de geboden ruimte ook daadwerkelijk wordt ingevuld? Hoe verzeker ik dat er ook een collectief meedenken ontstaat? Een invulling waarbij echt iedereen serieus nadenkt.”

Het is zo belangrijk geworden dat rond relevante thema’s ieder in de organisatie een mening vormt. Dus niet gewoon ergens iets van vinden, zoals je op straat wat kan vinden. Niet het napraten van degene die hard roept, maar echt zelf overwegen en een gefundeerd oordeel hebben. Zou het niet mooi zijn als iedereen aan het denken gezet kan worden? Zodanig, dat je voorkomt dat de gegeven ruimte duurzame leegte wordt.

Grote handicap hierbij is dat de noodzaak tot het invullen van geboden ruimte steeds vaker over de grenzen van organisatiestructuren heen gaat. Bij haar aanstelling als Lector Duurzaam Werken en Organiseren aan Avans Hogeschool, zegt Tonnie van der Zouwen terecht: ”Het is steeds vaker niet de afdeling, het team, de directie of een andere organisatie eenheid die centraal staat, maar het thema dat de betrokkenheid over de grenzen van een eenheid bepaalt”.

Hoe zorg je dat je alle samenwerkers betrekt en samen focust op een thema?
Net als Van der Zouwen hebben wij ons gespecialiseerd in dergelijke interventies. Wij herkennen de uitdaging wanneer ze zegt: “Als het gaat om belangrijke kwesties, vraagstukken waarvoor je elkaar nodig hebt, dan heb je een aanpak nodig die zorgt voor een tijdelijke ontschotting, tijdelijk want je kunt niet alles met z’n allen doen. Dit vraagt samenwerking tussen vele disciplines. Nu is isolatie de vijand van samenwerking. Toch doen we dat in organisaties: we knippen de werkprocessen in stukken en leggen de controle op het geheel bij managers. Tussen de diverse afdelingen en de buitenwereld ontstaan schotten, managers worden afgerekend op de prestaties van hun team en al snel wordt het wij tegen zij. De eigen bijdrage aan het grotere geheel verdwijnt uit het zicht en mensen gaan zich afvragen waar ze het voor doen.” (bron: Handen en voeten geven aan duurzaam organiseren)

We zijn echt toe aan een andere wijze van organiseren. Je kunt het “duurzaam organiseren” noemen of “hybride organiseren” (Paul Bessems). Nadat we de vorm hebben bepaald, alliantie,team,coalitie,netwerk etc. blijft steeds weer de vraag:  Hoe ontwikkel je samenwerkend vermogen? Hoe richt je dit vermogen op een belangrijk thema? Hoe doorbreken we de huidige patronen?Hoe kom je voorbij de belemmering van organisatiestructuren en denken in vakjes?

De Quick STAP
Als samenwerkingsspecialisten helpen we dit te realiseren met de snelle variant van de STAP-dialoog. Wij lossen het vraagstuk van tijd en praktische aanpak op met de digitaal ondersteunde “Quick STAP”.

Zo merkten we dat een ieder wel wil meedenken en dat er zich iets moois ontwikkelt wanneer dat in een opbrengstgerichte dialoog gebeurt. Wanneer je weet dat je mening aandacht krijgt dan wordt je genuanceerd en geprikkeld om je gedachten onder woorden te brengen. Dan groeit het besef dat dit de basis is voor werkelijke verandering, transformatie. Dit begint dan van binnen uit en wordt versterkt door echt te luisteren en te vragen. Wij verzekeren bovendien dat er concrete opbrengst is. Vaak wordt gedacht dat dit veel tijd kost en dat je niet iedereen bereikt. Met de Quick STAP lossen we dit op.