24 Jun

Door

Samenwerkspecialist in de zorg

June 24, 2014 | By |

Tijdelijk aanbod voor leidinggevenden

Natuurlijk zit je niet op iets nieuws te wachten. De transities van de Jeugdzorg, de WMO, de AWBZ, marktgerichte zorgverlening, leren van elkaar, opbrengstgericht werken, visieontwikkeling… Meer dan genoeg dat de aandacht vraagt. Onderwerpen waar je, uiteraard samen met je team, mee bezig bent of wilt zijn. De STAP-dialoog maakt energie, tijd en geld vrij voor zaken waar eerder in de zorg geen ruimte voor was.

STAP-mantraOver de (digitale) STAP-dialoog

De STAP-dialoog biedt een eigentijdse oplossing voor effectief overleg over samen presteren. Het is een bewezen aanpak voor het vlottrekken van trage besluitvorming en het (weer) in beeld brengen van gezamenlijke doelen en gewenste voortgang. De methode geeft teams gemeenschappelijke focus en helpt je in het individuele (online) gedeelte om gestructureerd na te denken over jouw beeld van de situatie en de prestaties die jij en je team volgens jou kunnen leveren. Deze individuele beelden worden samengevoegd en daarna met elkaar gedeeld en afgestemd. Vervolgens denk je samen systematisch na over wat haalbare acties zijn en welk gedrag daarbij past.

Resultaat en programma workshop

Al na een korte workshop ben je in staat de samenwerking op en rond je zorginstelling sneller vorm te geven. Door deze methode te leren toepassen krijg je (nog) meer grip op de voortgang van projecten. Met de STAP-dialoog krijg je vanzelf betrokken teamleden en collega zorgmanagers en geef je vorm aan opbrengstgericht teamwerk.


Het programma

Dagdeel 1: Kennismaken met de (digitale) STAP-dialoog
Doelstelling: Kennismaken met de principes van verbindend leiderschap die aan de STAP-dialoog ten grondslag liggen.

 • Samen met andere deelnemers (ca. 5 collega’s) maak je een oefendialoog met als thema “Samenwerking verbeteren in de zorg”. 
 • Je denkt na over de toepassing binnen je eigen zorginstelling (en/of omgeving). 
 • Je besluit of je deelneemt aan dagdeel 2.


Dagdeel 2: Aan de slag met STAP-dialoog op een actueel vraagstuk in jouw zorginstelling
Doelstelling: Maximaal rendement halen uit jouw rol als procesbegeleider.

 • Je bereidt samen met je afdelingsteam of projectteam de inzet van de STAP-dialoog voor op een reëel (samenwerkings)vraagstuk. 
 • Je krijgt begeleiding bij de toepassing van de STAP-dialoog. 
 • Je ontvangt informatiemateriaal en een draaiboek voor de STAP-dialoog. 
 • Je mag in het eerste jaar na deelname nog 3 extra digitale STAP-dialogen uitzetten binnen jouw zorginstelling (in totaal max. 25 STAP-deelnemers). 
 • 2 uur coaching op afstand (per mail of telefoon) voor de eerste extra STAP-dialoog.

Kosten dagdeel 1: € 95,- (i.p.v.  € 250,-) excl. BTW
Kosten dagdeel 2: € 275,- (i.p.v.  € 795,-) excl. BTW. Dagdeel 2 is NIET verplicht.
De data worden altijd in overleg met de deelnemers bepaald.

De voordelen van de digitale STAP-dialoog:

 • Laat iedereen eerst individueel meedenken en betrokken raken
 • Verbindt de harde (prestatie) en zachte (gedrag) kant van samenwerken met elkaar
 • Zorgt voor aanzienlijke energie en tijdwinst in gezamenlijke beeld- en besluitvorming
 • Maakt geld vrij om te investeren in andere belangrijke zaken
 • Stimuleert zichtbare cocreatie
 • Maakt commitment aan teamprestaties en aan elkaar inzichtelijk