01 Oct

Door

Wat anderen zeggen over de STAP-dialoog

October 1, 2013 | By |

Lees hier de ervaring / mening van…

Mathieu Weggeman

Prof. dr. ir. Mathieu Weggeman, hoogleraar organisatiekunde aan de TU Eindhoven. Bekend van zijn boek “Leidinggeven aan professionals? Niet doen!”, managementboek van het jaar 2008;“De STAP-dialoog ondersteunt zowel leidinggevenden als professionals om de kracht van zelforganisatie te gebruiken en om het leidinggeven dat past bij professionals praktisch te maken.”

Joop Swieringa

Dr. Joop Swieringa, zelfstandig organisatie-adviseur en voormalig docent aan de Business University van Nijenrode. Auteur van o.a. “Gedoe op tafel; “Je moet ingewikkelde dingen makkelijk maken en daarbij gedoe niet uit de weg gaan. De STAP-dialoog geeft hiervoor prima aanknopingspunten. Zo kan deze methode goed helpen om het gedoe op tafel te krijgen.”

Jan Haasjes

Jan Haasjes, directeur vmbo/pro bij CSG Het Streek; “Principes uit de bijeenkomst die ik erg nuttig vind, zijn de STAP-dialoog als middel om goed met elkaar in gesprek te komen. Resultaten vertalen als prestaties ook in de sfeer van gedragsverandering. En de persoonlijke shit en hitlijst als beeld van de situatie. De nadruk op de koppeling tussen gedrag en opbrengst sluit goed aan, omdat ik in mijn organisatie werk met gedragsindicatoren.”

Mario Verbeek

Kolonel drs. ing. Mario H. Verbeek MPA, hoofd Logistiek LCW, hoofd Programma Management CLSK i.o.; “We zien de dynamiek in onze omgeving toenemen. We opereren dan vanuit situaties waar veel zaken onzeker zijn of lijken en we het vaak niet gelijk eens kunnen worden over die ene “juiste” aanpak.Als je dan vervalt in discussies, neemt de (werk)druk toe en verlies je snel tijd en commitment. Dan is het moment daar voor een echte dialoog. Het gericht toepassen van de STAP-dialoog met een eigen begeleider is dan een slimme aanpak gericht op het bereiken van een gezamenlijke prestatie.”

John Seetsen

John Seetsen, hoofd P&O gemeente Kerkrade; “Ontdekkend verwoorden en verwoordend ontdekken”

Robert Boulogne

Robert Boulogne, als hoofd HR van Agis; “Ik was verrast. Het hele team wisselde direct gericht beelden met elkaar uit en ging deze ordenen. Ze maakten de verbinding tussen (zelf)leiderschap en prestaties van ons team zichtbaar. Met het simulatiespel werd dit vervolgens verrassend gevisualiseerd.”

Pim van Uchelen

Pim van Uchelen, directeur bedrijfsvoering Openbaar Ministerie Parket Amsterdam; “Om het gat tussen ”ist” en ”soll” te overbruggen is er gerichte aandacht nodig om de transformatie van oud naar nieuw vorm te geven. In de kern willen wij professionals die individueel en gelijktijdig samen verantwoording voelen voor het gehele samenwerkingsproces. Die daarbij oog hebben voor het aansluiten bij werkprocessen van anderen zodat er co-creatie en ketenbetrokkenheid ontstaat. De STAP-dialoog en de onderliggende principes helpen mij om aandacht te geven aan de nieuwe structuur en tegelijkertijd aan de organisatie ontwikkeling die hierbij past.”

Ria Leliveld

Ria Leliveld, coördinator opleidingen Zorggroep Sint Maarten over de speeddialoog; “Met behulp van de STAP-dialoog en de steun van een praktisch notitieboekje werden de 180 aanwezigen aan het denken gezet. Eerst individueel  en dan in dialoog met elkaar. De situaties van de verschillende locaties werden in beeld gebracht met min- en pluspunten. De verlangens om gedragsverandering te bereiken bij bijvoorbeeld ketenpartners en cliëntgroepen werden door de dialoogvragen van John concreet. De meesten waren het niet gewend om gedragsverandering ook te zien als prestatie. Maar gezien de veranderingen in de zorg werd het wel duidelijk dat we hier op moeten focussen.”

De speeddialoog ging snel en de opbrengst was heel herkenbaar. Binnen de korte tijd ook nadenken over de vraag “Welke accenten zijn nodig om in jouw situatie de gewenste prestatie te bereiken?” bleek wel lastig. Al met al kijkt de organisatie terug op een geslaagde bijeenkomst met als mooie bijvangst een document waarin de gedeelde beelden zijn vastgehouden.”

Peter van Winkel

Peter van Winkel, hoofd bedrijfsvoeringsondersteuning, Logistiek Centrum Woensdrecht en gecertificeerd STAP-dialoog begeleider; “De dynamiek in en rond onze organisatie neemt enorm toe. Dat vraagt van mensen dat zij goed kunnen samenwerken, vooral ook over de grenzen van hun functie en afdeling heen. De STAP-dialoog helpt om complexe vraagstukken af te pellen. Het helpt om de emotie eruit te halen en geeft een heldere en bindende focus op de samenwerking. Ook in individuele coaching vind ik het een nuttige methode.” 

Monique van Delden

Monique van Delden, onderwijskundig medewerker kenniscentrum GOC; “Door gezamenlijk inzichtelijk te maken wat je wilt bereiken en welke consequenties daaraan verbonden zijn schep je vanaf het begin duidelijkheid. Samenwerking is een groepsverantwoordelijkheid in plaats van de verantwoordelijkheid van een of twee mensen, of van de projectleider. De dialoog over wie wat doet en waarvoor verantwoordelijk is, kun je oefenen.”

Jaap Peters

Jaap Peters, organisatie-activist bij DeLimes organisatieontwikkeling en auteur van o.a. “Het Rijnland boekje”en “Intensieve Menshouderij”; “De STAP-dialoog geeft handen en voeten aan het Rijnlandse denken. De methode stelt in staat om grootschalig te luisteren: direct ongefilterde informatie van medewerkers te betrekken bij de issues die spelen in een organisatie.”

Rob Vinke

Prof. dr. Rob Vinke, hoogleraar personeelswetenschappen aan Nyenrode Business Universiteit en auteur van o.a. “HRM voor de toekomst“; “In de kern gaat het om het verdiepen en verrijken van de afstemming tussen organisatie en medewerker. Het gaat tenslotte om verbinding realiseren. Daarom brengt iedere stap met de STAP-dialoog de regenboog aan mogelijkheden van het dialogiseren dichterbij. Daardoor brengt de P-factor de menselijke maat meer en meer tot gelding.”