14 Oct

Door

NIEUW: Strategisch sturen op het samenwerkend vermogen

October 14, 2015 | By |

Doe mee aan een Strategische Dialoog over innoveren in samenwerken

Voor bestuurders en managers is het een boeiende tijd die juist vraagt om even stil te staan bij wat er beweegt. Aan vernieuwing in samenwerken geen gebrek. Wat geef je aandacht? Wat wil je laten groeien? Hoe borg je de opbrengst van al die inzet? Hoe zorg je dat innovatie in samenwerken minder afhankelijk wordt van enkelingen die er hard aan trekken? Hoe haal je de toeschouwers van de tribune en houdt je ze op het speelveld?

Goed samenwerken vinden we belangrijk. We praten er veel over, maar wanneer staat het nu écht op de agenda? De waan van de dag, de inhoud, er zijn heel veel redenen om pas naar de kwaliteit van intermenselijke processen te kijken als het goed fout zit.

Binnen het STAP-dialoog netwerk zijn we voortdurend bezig om meer zicht te krijgen op de dynamiek en complexiteit van samenwerken. We willen deze zoektocht graag delen met innoverend ingestelde deelnemers tijdens een Strategische Dialoog. Op zo’n middag verkennen we het terrein, we scherpen inzichten aan en we (onder-) zoeken ervaringen om meer innovatie in samenwerken te ontwikkelen.

Onlangs organiseerden we een eerste strategische dialoog tussen meedenkers uit het veiligheidsdomein en ontwikkelaars en adviseurs uit het STAP-dialoognetwerk. Na een verkenning door STAP-dialoog begeleiders Frank Goijarts en Peter van Winkel gaf Paul Bessemsauteur van het boek “Weconomics”, een beeld van het concept hybride organiseren. Daarna konden de deelnemers gezamenlijk inzoomen op ervaringsuitwisseling. Vragen die centraal stonden waren: Waar gaat het naar toe met dat samenwerken? Wat wordt er van bestuurders/managers en HRD verantwoordelijken verwacht? Wat wordt er van jou verwacht?John van Balen begeleide het proces door met de opbrengst gerichte dialoog de verbinding te maken tussen ieders praktijk en de korte inleidingen.

Deelnemer Paul Vroonhoven (Kolonel KMar) gaf over deze middag terug:
“Het is goed eens, zonder dat oplossen verplicht is, met anderen te onderzoeken welke vraagstukken we herkennen als het gaat om de ontwikkeling in het huidige samenwerken. Rode draad in de praktijkvoorbeelden, dat we geen tijd nemen om betekenis te geven aan samenwerken, was voor mij erg herkenbaar. We zullen moeten afleren alleen op beslissingen te focussen en te denken dat als die genomen zijn we hebben samengewerkt. De beleving van de beslissing door degene die er uitvoering aan geven wordt steeds meer de kritische succesfactor. Het verhaal van Paul Bessems waarin hij schetst hoe we in een overgangsfase zitten naar samenwerken in community verband is in de praktijk van de KMar al heel herkenbaar.
Lees hier zijn hele reactie, die van anderen en een kort verslag van de middag!

Op basis van de positieve reacties, bieden wij nu deze strategische dialoog voor managers / bestuurders in verschillende branches aan. Wil je strategisch sturen op samenwerken? Dan kan je op 5 november 2015 deelnemen aan de tweede strategische dialoog met deelnemers op niveau in de zorgketen. Doel is een middag voor het delen en aanscherpen van beelden over het ontwikkelen van de kracht om samen iets tot stand te brengen, het eigentijds samenwerkend vermogen.

Wil je meer weten? Mail naar info@stapdialoog.nl
Deelnemen aan een komende strategische dialoog in jouw branche? Klik hier en voer bij organisatie ook je branche in.