08 Dec

Door

STUDINER met collega wethouders, gemeentesecretarissen en directeuren

December 8, 2014 | By |

Bestuurlijke Pitstop! Vormgeven aan participatie en cocreatie

Stil staan om sneller vooruit te komen.
Inspirerend reflectiemoment voor gemeentelijke top

Participatie, cocreatie e.d. vormgeven, vraagt om anders communiceren en organiseren. Vanuit verschillende verantwoordelijkheden worden processen gestart. De dossiers zijn complex. De spanning tussen bestuurlijke doelen en praktische mogelijkheden is groot. Wie kent het niet: te weinig draagvlak; terugkomen op eerdere afspraken; ja zeggen, nee doen; frustratie en gebrek aan werkelijke voortgang, enzovoort. Genoeg theorie en plannen.

Als gemeente wil je nu zowel met ambtenaren als samen met burgers de implementatie ook vorm geven. Hoe breng en houd je zo’n proces op gang? Welke principes,methodes en vaardigheden werken goed of juist minder? Op bestuurlijk niveau, op ambtelijk niveau? Waar knellen die niveaus en hoe praten we hier effectief over? Het Studiner ondersteunt dat doen het nieuwe denken is.

Jaap  Jongejan 260x244Welkom door Jaap Jongejan

Jaap Jongejan, directeur van Landgoed Zonheuvel en SBI “Huis voor Arbeidsverhoudingen” is de gastheer van deze avond.

Op Landgoed Zonheuvel werken wij aan het vormgeven van het Huis van Arbeidsverhoudingen. Dit is dé ontmoetingsplaats waar werkgevers, werknemers, wetenschappers en politici elkaar leren vinden op het gebied van maatschappelijke uitdagingen en samenwerkingsthema’s. Vanuit verbinding ontstaat boeiende verbetering.

Programma opzet

“Working apart together” richten op  participatie en cocreatie. Samen ordenen, structureren, delen, synergie ontwikkelen en verbinding creëren.

In de vorm van het Studiner bieden we je de kans om dit deze avond ook zelf  te ervaren met de methode van de STAP-dialoog.

Twee inleiders geven eerst beknopt hun visie op de situatie als appetizer en daarna  ga je aan tafel en ben je zelf aan het woord. Begeleid volgens de STAP-dialoog bespreek je ervaringen met doelen, principes, methoden en vaardigheden die nodig zijn op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Wat werkt, wat niet en waarom? Met elkaar dus kennis delen en practices uitwisselen, plezierig en tegelijk prestatiegericht.

Een gesprek over fouten en successen; over een vernieuwde kijk op organiseren en ontwikkelen met betekenisvolle verbindingen. Een korte investering met maximale opbrengst.

Klik hier voor de programmatijden.

paul bessemsIr. Paul Bessems: Nieuwbouw en samenwerkend organiseren

Paul vertelt over de noodzaak in kennisintensieve organisaties om anders te organiseren. Paul belicht hoe principes van organiseren in de huidige postmoderne tijd de ontwikkeling naar een nieuwe economie / maatschappij blokkeren. Op een prikkelende manier brengt hij in beeld waarom het nodig is vooral te denken vanuit nieuwbouw en verbouwen even te vergeten. Gebaseerd op de praktijk en onderzoek geeft hij vorm aan wat hij noemt “Weconomics”. Een prima opstap naar het uitwisselen van de eigen ervaring.

John van BalenJohn van Balen: succesvol verbouwen ondanks leidinggevenden

John wijst op de spanning tussen horizontale afspraken in een verticale samenleving. Meer interventies op het gebied van leiderschap en organiseren zijn naar zijn mening zinloos. Participatie en cocreatie vragen om een brede interventie zonder deze omweg. Hoe creeer je een snel werkende interventie waarbij strategie verbonden blijft aan uitvoering? Als partner STAP-dialoog en directeur OPB geeft hij een beeld van de inzet van de prestatie gerichte dialoog.

De STAP-dialoog in dit Studiner is gericht op:

  • Meer praktisch inzicht gedeeld rond  ontwikkelen van participatie en cocreatie
  • Het toetsen van eigen casuïstiek aan  ideeën van collega’s
  • Scherper inzicht in principes en de  belemmerende en bevorderende factoren
  • Tips om scherpere beeld- en  besluitvorming te ordenen en te versnellen
  • De verbinding tussen emotie  (onderstroom) en ratio (bovenstroom)   zichtbaar maken.
  • De harde prestatiekant en de zachte  gedragskant van samenwerken verbinden.
  • Meer zicht op je eigen veranderkracht in  samenwerkingsverbanden.
  • Een persoonlijk netwerk van collega’s

Locatie, datum, prijs en aanmelden

Het Studiner wordt gehouden op 11 februari 2015 van 16.00 tot 21.00 uur in restaurant Fleuri op Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98 in Doorn.

Deelname bedraagt € 85,- per persoon exclusief btw.

Interesse en/of meer weten?
Stuur een mail naar info@stapdialoog.nl