26 Apr

Door

Verbeter je Samenwerking met de Quickscan Samenwerken

April 26, 2016 | By |

Samenwerken; een containerbegrip waar iedereen andere beelden bij heeft.

Bijna 100% van onze klanten vindt goed samenwerken belangrijk. Maar als we vervolgens vragen wie de samenwerking zelf op de agenda heeft staan en er actief aan werkt, dan is dat nog geen 10%! Waar de schijnbare hardheid van cijfers helpt om inzicht te houden op inspanningen en resultaten, daar ontbreekt het vaak aan handvatten om het over de zachte kant van samenwerken te hebben. Met onze nieuwe STAP-dialoog Quickscan Samenwerken helpen we je samenwerken te bespreken. Je geeft handen en voeten aan je onderbuikgevoel bij de samenwerking …

Afgelopen jaren hebben we drie factoren geïdentificeerd die ten grondslag liggen aan resultaatgericht plezierig samenwerken. We noemen dit de Participatiefactoren; zij bepalen de mate waarin mensen actief en doelgericht bijdragen aan de samenwerking.

Deze Participatiefactoren zijn:

  • Persoonlijke verbindingde mate waarin men in de samenwerking de eigen waarden en omgangsvormen herkent en op grond daarvan de verbinding aangaat met de mensen en de bedoeling van het samenwerkingsverband.
  • Prestatiefocusde mate waarin men gericht bijdraagt aan de beoogde gemeenschappelijke doelen en resultaten van het samenwerkingsverband.
  • Professionele synergiede mate waarin men van elkaar leert en de mate waarin deelnemers aan de samenwerking elkaar versterken door het gericht inzetten en uitwisselen van netwerken en competenties. De opbrengst van samenwerken is dan meer dan de som der delen.

Deze factoren hebben we verder onderverdeeld naar subfactoren en (gedrags-)items. Bij het samenstellen van de vragen en factoren voor de Quickscan Samenwerken hebben we ons ook laten inspireren door  bestaande visies op samenwerken zoals:

  • Lencioni’s vijf frustraties van teamwerk.
  • De factoren die belangrijk zijn bij samenwerken tussen organisaties zoals beschreven door Kaats en Opheij.
  • De factoren die een rol spelen bij High Performance Teams volgens Kuijpers en Groeneveld.
  • De gedragsitems bij de competenties “Samenwerken” en “Resultaatgerichtheid” van GITP / PiCompany.

Het resultaat is een korte, maar krachtige vragenlijst over de kwaliteit van de samenwerking. In minder dan 5 minuten (het zijn slechts 18 vragen) heb je een beeld van hoe de deelnemers in het team of samenwerkingsverband de kwaliteit van de samenwerking beoordelen. Als voorvechters van participatie en co-creatie hebben we géén specifieke items opgenomen, die betrekking hebben op leiderschap of management in de klassieke zin van het woord. Wie daar iets over kwijt wil, kan echter altijd gebruik maken van de optie om aan het eind opmerkingen toe te voegen. :)

De STAP-dialoog Quickscan Samenwerken geeft samenwerkers een goed beeld van de mate waarin ze samen voldoen aan voorwaarden voor goed samenwerken. Het rapport helpt deelnemers verbeterpunten te benoemen en te bespreken. Aan het gebruik van de vragenlijst door teams of andere samenwerkingsverbanden is een kleine vergoeding verbonden in de vorm van een starttarief van 50 euro  en 10 euro per deelnemer.

De STAP-dialoog Quickscan Samenwerken eens uitproberen?
De button hieronder geeft je toegang tot onze demoversie. Het rapport dat je hierna kan inzien geeft een eenvoudige weergave van de scores van alle invullers van deze demoscan.

Quickscan 2

Bij de groepsscan krijgt je team / samenwerkingsverband per mail een uitgebreid rapport met uitleg over de verschillende onderdelen en de gemiddelde scores van alle invullers. Bekijk hier een voorbeeld.

Wil je een STAP-dialoog Quickscan Samenwerken aanvragen voor je team / samenwerkingsverband of wil je meer weten over resultaatgericht samenwerken?
Neem contact op via info@stapdialoog.nl of 0343-597710.
We helpen je graag verder.