07 Oct

Door

Verbinden voor succesvol samenwerken scherper in beeld

October 7, 2015 | By |

Studiner opnieuw groot succes!

Het vierde Studiner werd weer heel goed bezocht. Op 5 oktober luisterden 60 deelnemers in een publiek van professionals, directeuren en adviseurs naar Jan Bommerez. Jan hield een inleiding waarin hij aan de orde bracht hoe lastig en nodig het is om uit een bestaand denkkader weg te breken. Wij hebben als mens allerlei structuren ontwikkeld, die ons het zicht belemmeren op wat er werkelijk speelt en wat we werkelijk zouden moeten doen. Ons brein houdt ons gevangen en laat ons moeilijk buiten de bestaande kaders denken.

En toch…, het kan. Jan gaf het voorbeeld van een jongen van 15 die een test heeft gemaakt om Pancreas-kanker op te sporen. Aanleiding daarvoor was dat de ziekte was geconstateerd bij zijn lievelingsoom. Hij begon volledig blanco aan zijn zoektocht. Las er veel over op o.a. het internet én… zeer essentieel, ging de uitdaging niet aan vanuit het gebruikelijke medisch-wetenschappelijk kader. Hij ontwikkelde een test die niet alleen heel veel goedkoper, maar ook veel accurater en sneller is. Daarnaast kan zijn test de ziekte in een vroeger stadium opsporen. De test wordt nu over de hele wereld gebruikt.

Of het voorbeeld van Buurtzorg, een organisatie die heel snel gegroeid is rond andere uitgangspunten en ideeën over wijkverpleging. In Nederland is de wijkzorg in zijn algemeenheid sterk verbureaucratiseerd (normen voor handelingen, precieze bedragen bij producten, elke organisatie behept met dure stafapparaten). Buurtzorg laat zien dat het anders kan; met aandacht voor de patiënt als uitgangspunt en spectaculaire prestaties tot gevolg. Ook een voorbeeld van een geslaagde doorbreking van bestaande patronen. Niet voor niets ook al jaren op rij genoemd als beste werkgever. Ook in 2015 weer.

Jan legde op een prachtige manier de link naar het belang van de dialoog. Onmisbaar als je samen wilt verbinden voor succesvol samenwerken. Organisaties gaan stuk aan de gesprekken die ze niet aangaan. De dialoog kan teweegbrengen dat we de spanning met elkaar en de onzekerheid over de toekomst tegemoet treden en tegelijkertijd toch in verbinding blijven met die ander en met onszelf. Het begint met onszelf: transformatie kan alleen van binnenuit.

Geïnspireerd door Jan en met de methode van de STAP-dialoog verkenden de deelnemers onder begeleiding het thema van de avond verder. Zo ontstonden tijdens het diner prachtige dialogen. Daar werd het vaak persoonlijk. Mensen die elkaar niet kenden kwamen aan tafel tot een open uitwisseling; mensen die elkaar wel kenden kwamen samen tot verdieping. Er werd gelachen. Er waren serieuze gesprekken. Het loslaten van oude patronen was een belangrijke rode draad in de gesprekken.

Op naar het volgende diner met als thema Samen discipline ontwikkelen.

Maar daar hoef je niet op te wachten. Wij organiseren dit soort samenkomsten ook voor organisaties waar samenspelers een bepaald thema willen verkennen. Bekijk hier een korte impressie van een studiner.

Nu ook beschikbaar, de hele presentatie van Jan Bommerez op film!