06 Jan

Door

Vertrouwen, zó 2014

January 6, 2014 | By |

“Vertrouwen is die ene factor die alles kan veranderen”

Stephen Covey in “De snelheid van vertrouwen

Inspirerende sprekers hebben het in hun boodschap vaak over vertrouwen. Over het belang van vertrouwen voor wérkelijk samen optrekken. Als belangrijke randvoorwaarde voor echte transformatie. Het zit in woorden als: transparantie, reputatie, afhankelijkheid, aandacht, persoonlijke verbinding, professionele synergie, prestatie focus, etc. Helaas zijn er velen, die na het beluisteren van de inspirator, denken dat ze voldoende weten.

Minister Asscher wil in dialoog over werkstress, maar gaat het niet over vertrouwen? Er is een schrijnend tekort aan vertrouwen. We discussiëren, overtuigen, inspireren en informeren. We communiceren ons te pletter. Laten we er mee stoppen en er gewoon eens met elkaar over praten. Niet om in te grijpen, maar om elkaar beter te begrijpen.

In de dialogen over samenwerken die wij begeleiden staat vertrouwen vrijwel altijd bovenaan op de “shitlist”. Dat is de lijst met factoren, die de samenwerking belemmeren in de ogen van deelnemers. Het expliciet bespreken van het gebrek aan vertrouwen, blijkt een goede eerste stap om vertrouwen te vergroten. Geef het gemeenschappelijk aandacht en het groeit, met vragen als “Wat betekent vertrouwen voor jou? Wat betekent vertrouwen voor jou in relatie tot onze samenwerking en tot wat we tot stand brengen?”. Toegenomen vertrouwen in elkaar is de bijvangst van een goede dialoog rond een gemeenschappelijke veranderwens.

Vertrouwen is voor ons de olifant op de agenda voor 2014. Voor de bezielde samenwerking die we ieder zo gunnen. Vertrouw op de volgende stap, neem hem samen. Dan wordt werken leuker en lichter. Wij wensen je een sterk 2014.

Frank Goijarts, Monique Montijn, Rachida Buzhu, Rob Beukema en John van Balen

Partners STAP-dialoog