Flip Dikker

October 13, 2020 | By |

Ervaren consultant, coach, begeleider en PRI therapeut

Ik zocht een brug voor het gat tussen de buitenwereld, waar de ondernemer dagelijks moet presteren en zijn binnenwereld. De wereld waar de energie, de inspiratie en de zingeving vandaan moeten komen. De buitenwereld, daar is hij het meest mee bezig. Het team moet beter presteren, beter luisteren en andere auto, huis, financiering, bedrijfspand, etc. Waar de aandacht dan veelal niet op zit is de binnenwereld. Deze is erg persoonlijk en maakt veel kwetsbaarder: Waarom werk ik eigenlijk al zo lang zo hard en lijkt het nooit genoeg? Wat is mijn aandeel in het verloop in mijn team? Hoe komt het dat ik steeds weer zelf de kar moet trekken? Wat is het patroon in mijn leven dat de dingen gaan zoals ze gaan? Uiteindelijk praten we allemaal gemakkelijker over wat er in de buitenwereld niet deugt, dan over wat ons eigen aandeel zou kunnen zijn om er verandering in te organiseren. Heel lastig om hier rustig over na te denken, terwijl je telefoon roodgloeiend staat en klanten aandacht willen hebben en je medewerkers, je kinderen, de bank, je partner, etc. Mijn ervaring is dat men het gesprek over de binnenwereld graag wil, mits het leidt tot snelle en concrete verbeteringen. De resultaatgerichte dialoog slaat hier een brug en zorgt voor de verbinding.