Integraal dialogisch begeleiden voor ambtenaren

October 14, 2020 | By |

Stenen

Met het omarmen van participatie als uitgangspunt/principe is in de gemeentelijke context tegelijk behoefte ontstaan aan methodes, vaardigheid en discipline die dit ondersteunen. De aandacht concentreert zich in deze training op ambtenaren. Zij functioneren in een veranderende omgeving met een uitdagende opgave.

 1. De onderwerpen die doorgaans de inhoud vormen zijn complex en gaan veel burgers gelijktijdig aan.

 2. Het beheer/controle gehalte van de procedures zijn te veel gebaseerd op besluitvorming en hieraan gekoppelde tijdslijnen en minder op beeld- en oordeelsvorming in een open kader. 

 3. Deze omgevingsfactoren spelen bovendien in een setting waarin de voorkeur voor debat en discussie als gespreksdiscipline de boventoon voert met winnen en verliezen als fenomeen.

Het is noodzakelijk om de context waarin deze perspectieven elkaar op een complexe manier beïnvloeden, breder en gerichter te beïnvloeden zodat er kenmerken ontstaan die participatie bevorderen. Niet alleen bij tijdrovende processen rond complexe onderwerpen met veel afbreukrisico maar juist ook bij eenvoudige onderwerpen, trajecten waarbij inzicht en gemeenschapszin ook doel op zich kunnen zijn. Het positief ervaren van het verschil bij het kiezen voor de dialoog als gespreksdiscipline t.o.v. andere stijlen is daarbij noodzaak.

In deze training helpen we ambtenaren om zichzelf te bekwamen in het inzetten van de dialoog als gespreksstijl en het dialogisch inrichten van processen. Het is gericht op directe toepassingen en integratie in de praktijk van de ambtenaar.

Opbrengst

Ons aanbod is erop gericht dat de deelnemer na afloop een dialogische attitude etaleert en de(resultaatgerichte) dialoog faciliteert en stimuleert met inzet van overgebrachte principes en praktische hulpmiddelen.

Dialogische vaardigheden

 • Dialogische  basisvaardigheden: oordelen uitstellen, actief luisteren, onderzoekend en motiverend bespreken

 • Herkennen van je eigen oordeel en deze omzetten naar dialoogvragen

 • Zicht op je persoonlijke voorkeursstijl in relatie tot het inzetten van de dialoog

 • Je leert de belangrijkste theoretische uitgangspunten van de resultaatgericht (STAP-) dialoog

 • Het inzetten van de resultaatgerichte dialoog met de inzet van verschillende hulpmiddelen zoals de placemat en de samenwerken app.

Integraal dialogisch inrichten:

 • Het onderkennen van de verschillende fases bij een dialogische begeleiding.

 • Het lezen van de situatie per fase.

 • In een groep helpen meer bewust te kiezen tussen de nadelen van discussie/overtuigen en de voordelen van de dialoog.

 • Het automatisme en negatieve spiraal van discussies herkennen en kunnen omzetten naar een opbouwende resultaatgerichte dialoog.

 • Met gespreksdeelnemers snel samen de situatie lezen en de relatie tussen gedrag en beoogde prestaties kunnen leggen.

Opzet

De training begint met een startbijeenkomst van 2 uur waarin we kennismaken en ons oriënteren over het waarom, wat en hoe met uitzetten huiswerk/praktijkvragen als input voor eerste cursusdag. De volgende bijeenkomst duurt één volle dag, waarna er nog 4 halve dag bijeenkomsten volgen met telkens een tussenperiode van circa 3 weken. In de tussenperioden wordt er gewerkt aan praktijkopdrachten. We sluiten af met een slot/rendement bijeenkomst van een halve dag. Deze vindt 2 maanden na afloop plaats. Tussentijds is het mogelijk om individuele coachgesprekken te krijgen om scherper inzicht te krijgen in de persoonlijke match met de situatie en te bereiken ontwikkeldoelen. Deze worden facultatief aangeboden tussen bijeenkomst 4 en 5. 

Kosten: €2500,- excl. btw per persoon
Aantal deelnemers: maximaal 8
Locatie: Landgoed Zonheuvel Doorn
Incompany: €17.500,- excl. btw en reiskosten op basis van 8 deelnemers

Bij interesse kan je:

 • mailen naar info@stapdialoog.nl
 • of hier je gegevens achter laten
  Wij bellen je dan z.s.m. terug