Samen Verhelderen: Quick STAP

April 8, 2015 | By |

Wil je ook dat ze eens echt naar elkaar luisteren? Wil je van die verborgen agenda’s en vage afspraken af? Wil je de macht van de grootste mond doorbreken en met iedereen afstemmen en cocreërend meters maken? Met de digitale Quick-stap, een resultaatgerichte dialoog, creëer je in je samenwerkingsverband de verzekering dat iedereen zijn eigen mening vormt en geeft. In korte tijd onstaat meer energie en vertrouwen, omdat er focus, verbinding en synergie is. Dit kan al in één bijeenkomst van 4 uur tegen een geringe prijs van €1450,- excl. Gemeenschappelijke meningen worden direct vastgehouden in een overzichtelijke rapportage, die digitaal beschikbaar blijft.

Voor wie?

Een groep: Je wilt met je groep snel écht resultaatgericht samenwerken. Iedereen moet meedenken, jullie willen meer synergie, co-creatie, optimale participatie en versnelling. Je wilt bij de start van een project, het thema direct oppakken en versnellen, je wilt ketenpartners, klanten, vrijwilligers, tijdelijke krachten etc. meer betrekken en laten werken vanuit een gemeenschappelijk doel.

Een organisatie, keten: Als je direct iedereen die betrokken is aan het denken wil zetten. Als je meningen wilt ophalen. Als je cultuurverandering wilt ondersteunen en thema’s tot leven wilt brengen. Bijvoorbeeld rondom meer aanspreken, meer vertrouwen, vergroten van vitaliteit en weerbaarheid, innovatie, implementatie, etc.

Hoe werkt het?
De groep of opdrachtgever stelt een Thema vast. Een onderwerp van belang dat gebaat is bij goed samenwerken onderling of met derden. Daarom is betekenis geven, vertrouwen ontwikkelen en met elkaar delen belangrijk.

Deelnemers krijgen eerst een korte introductie, bijvoorbeeld tijdens het werkoverleg. Hier ontvangen zij ook hun persoonlijke inlogcodes, waarmee een ieder waar en wanneer het hen uitkomt het eigen beeld van de Situatie geeft. Geholpen door het systeem formuleert iedere deelnemer de eigen hit- en shit-punten en benoemt concrete Prestaties, die je met de samenwerking op korte termijn wilt leveren. Zowel in termen van resultaat als gedragseffect. Dit noemen wij het IK-beeld.

Wanneer alle IK-beelden ingevuld zijn, voegt de digitale STAP-dialoog deze automatisch samen tot een zogenaamd voorlopig WIJ-beeld. Voor iedereen in de groep is nu zichtbaar wat er in de beleving van de hele groep het meeste mee en/of tegen zit en welke prestaties de groep als geheel wil bereiken. Deelnemers kunnen elkaar direct verduidelijking vragen of wachten tot de WIJ-bijeenkomst.

De Wij-bijeenkomst is een overleg begeleid door een ervaren STAP-dialoog begeleider. In max. 4 uur bespreken de deelnemers de rode draden van Situatie en Prestatie en stellen zo interactief het definitieve Wij-beeld vast. Zo heb je samen een gezond en uitdagend startpunt voor de verdere samenwerking, omdat je alles samen hebt doorgedacht en vastgesteld.

Opbrengst Quick- STAP

 • In minder dan 4 uur een gedeeld en gedragen beeld van de voor- en nadelen van de Situatie.
 • Een door de deelnemers zelf geformuleerde en zichtbare ambitie.
 • Het relatieve belang van de onderstroom ook meegewogen.
 • De kennis, ervaring en vaardigheden van de hele groep worden benut.
 • Iedereen eerst individueel zichtbaar meedenken en betrokken raken, niet plaats of tijd gebonden.
 • Harde (prestatie) en zachte (gedrag) kant van samenwerken met elkaar verbonden
 • Aanzienlijke tijdwinst in gezamenlijke beeld- en besluitvorming
 • Zichtbare en succesvolle cocreatie stimuleert vervolg
 • De rapportage blijft voor ieder teamlid bereikbaar als basis voor het nakomen van acties en het invullen van eigenaarschap.

Leo, afdelingsleider ROC:

“Met de Quick-STAP maakten we in één dagdeel een goed beeld van waar we samen voor stonden. De emotie heeft haar plek gekregen en en we hebben samen kunnen profiteren van de collectieve wijsheid van het team. Alle teamleden leverden hun bijdrage en het stond bovendien in een overzichtelijk rapport. Ik heb dingen gehoord die ik écht niet wist. En, we hadden aandacht voor elkaar; dat was ook wel weer even geleden.”

Kosten: €1450,- excl. btw tot 10 deelnemers (bij meer deelnemers kosten in overleg)
Locatie: eigen omgeving / vergaderzaal

Bij interesse kan je:

 • bellen met 0343-597710
 • mailen naar info@stapdialoog.nl
 • of hier je gegevens achter laten
  Wij bellen je dan z.s.m. terug