Volhouden: Team STAP

April 9, 2015 | By |

Wanneer?
Als je antwoord wilt op de vraag: “En hoe past dit bij mij / ons?”. Door samen antwoord te vinden op de vraag “Wie kan nu het best welke actie oppakken?”. Daarmee wordt je pas écht effectief . Een uitbreiding op de Actie STAP. Leer elkaar kennen op basis van persoonskenmerken. Wat zijn sterke en minder sterke punten van het team? Welk gedrag geeft energie? Hoe versterk je elkaar? Wat kan het team nog ontwikkelen en wat kun je beter uitbesteden? Een investering in duurzaam werkplezier.

Hoe werkt het?
Met de Team STAP bouw je verder op je gezamenlijke beeld van je Situatie, Prestatie en benodigde Acties. Samen geef je antwoord op de vraag: “Wie pakt welk aandeel van wat ons te doen staat?” In één of meer bijeenkomsten stelt het team zich de vraag of en in welke mate de teamleden de gevraagde inzet voor hun rekening willen nemen en hoe het zit met het gedrag dat daarvoor nodig is.

Hoe zit het met de persoonskenmerken en competenties? Wat is succesvol gedrag in jullie situatie? Wie krijgt waar energie van? En wie wordt al moe bij de gedachte aan een bepaalde activiteit? Met werkvormen rondom de STAP zoekt de groep antwoord op deze vragen.

Ervaren begeleiders helpen deelnemers sterke en zwakkere kanten van zichzelf en het team in beeld te brengen. Daarvoor zijn meerdere opties; Belbin teamrollen, Kernkwadranten, Reflector Big Five Personality / Leadership, Human Dynamics, Management Drives drijfverenscan. We sluiten graag aan bij wat er al is.

Deze variant van de STAP-dialoog wordt altijd op maat ingevuld. De behoefte van de groep bepaalt de werkvorm. De werkvorm bepaalt mede wie van de adviseurs in stelling wordt gebracht. Indien nodig werken we ook samen met andere partijen. Ook kunnen we de uitvoering van de plannen begeleiden met aanvullende leertrajecten, coaching on the job, intervisie et cetera.

Opbrengst Team STAP
Heldere beelden en keuzen over welke acties bij wie passen. Wat valt er te leren, wat moeten we compenseren of moeten we wellicht steun van buiten halen? Voor ieder zicht op waar hij energie en plezier aan beleeft en waar de valkuilen liggen. Stevige aanzet voor transfer van opgedane inzichten naar nieuw gewoontegedrag in de werksituatie.


Bij interesse kan je:

  • bellen met 0343-597710
  • mailen naar info@stapdialoog.nl
  • of hier je gegevens achter laten
    Wij bellen je dan z.s.m. terug