Verbinden: Actie STAP

April 9, 2015 | By |

Wanneer?
Als je samen vanuit de analyse (Quick STAP) naar de Actie wilt. Voor wie snel helder wil hebben wie wat en wanneer gaat oppakken. Als je de wijsheid van het team wil gebruiken om de samenwerking en concrete opbrengst daarvan wilt verbeteren en versnellen. Voor iedereen die met een groep snel én doordacht in de doe-stand wil komen, met erkenning van de onderstroom in de samenwerking.

Hoe werkt het?
Bij de Actie STAP wordt de ambitie van het team in één of meer groepsbijeenkomsten vertaald naar concrete actiepunten. Daarnaast worden prioriteiten gekozen. Het is een aanvulling op de Quick STAP waarbij de Situatie en gewenste Prestaties in beeld worden gebracht rondom een Thema . Eerst individueel en daarna door middel van de dialoog gedeeld in de groep.

De Actie STAP zorgt voor de invulling van de Actie-component van de STAP-dialoog.

Opbrengst Actie STAP
Een concreet en door het team zelf geformuleerd plan van aanpak. In deze STAP-rapportage zie je onder meer onderstroom, actiehouders en afspraken over succesvol gedrag.


Bij interesse kan je:

  • bellen met 0343-597710
  • mailen naar info@stapdialoog.nl
  • of hier je gegevens achter laten
    Wij bellen je dan z.s.m. terug